Haags object van Gémessy in Den Haag Centraal van 11 juni 2015

DHC 6_2015

Prinses Beatrix heeft op Paleis Het Loo het eerste exemplaar ontvangen van de monografie over haar lerares: Katinka van Rood – vorstelijk beeldhouwster door leerlinge Marijke Gémessy mmv kunsthistorica Detty Steinebach .

Het boek: Haags Palet nr. 31 – Katinka van Rood – vorstelijk beeldhouwster omvat een biografie en tal van afbeeldingen in kleur van munten, penningen, portretten, vrij werk en gevelbeelden. Verkrijgbaar bij mij of door overmaking van E. 18,- (incl. E.3,- verzendkosten) naar bankrekening nr. 55.13.90.255 t.n.v. Stichting HBKK te Voorburg m.v.v. Haags Palet 31. Zie: www.hbkk.nl